Κοινή επιτόπια επίσκεψη στο υπό κατασκευή Υ/Η Φράγμα της ΔΕΗ στον ποταμό Μετσοβίτικο.

Κοινή επιτόπια επίσκεψη στο υπό κατασκευή Υ/Η Φράγμα της ΔΕΗ στον ποταμό Μετσοβίτικο.

Χθές Τρίτη 11/6/2019 πραγματοποιήθηκε κοινή επιτόπια επίσκεψη στο υπό κατασκευή Υ/Η Φράγμα της ΔΕΗ στον ποταμό Μετσοβίτικο κλιμακίου της Διεύθυνσης Μελετών -Κατασκευών ΥΗ Έργων της ΔΕΗ, στελεχών της Δ/νσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης , της Δ/νσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου παρουσία του Υπεύθυνου Εργοταξίου, εργολάβων των κατασκευαστών , στελέχους τεχνικής εταιρείας η οποία κατά πάσα πιθανότητα - λόγω εμπειρίας από προηγούμενες αντίστοιχες παρεμβάσεις στην περιοχή- θα αναλάβει την εκπόνηση σχετικής μελέτης και των Προεδρίων των Συλλόγων Προστασίας Άγριας Πέστροφας και Fly Fishing " ΑΣΤΡΑΙΟΣ" και Α.Σ.Ε.Α.Ιωαννίνων.


μετσοβιτικος7
Η επιτόπια επίσκεψη κατέδειξε το υφιστάμενο πρόβλημα ελεύθερης μετακίνησης των ιχθυοπληθυσμών και της οικολογικής παροχής λόγω μη προβλεφθεισών τεχνικών παραμέτρων κατά την εκπόνηση των μελετών και κενών της υφιστάμενης Νομοθεσίας περί αδειοδοτήσεων και όχι λόγω κακοτεχνιών όπως αναφέραμε σε προηγούμενη ανάρτησή μας.
Ο επικεφαλής του κλιμακίου της ΔΕΗ κ.Παπαδόπουλος τον οποίο και ευχαριστούμε για την συνεργασία μετέφερε την επιθυμία της Εταιρείας να επιλύσει το πρόβλημα μέσω των απαραίτητων τεχνικών παρεμβάσεων με την εκπόνηση ειδικής μελέτης -σε συνεργασία με ιχθυολόγο και οπωσδήποτε με τους Συλλόγους μας-, η οποία αφού τύχει των απαραίτητων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων θα υλοποιηθεί επιλύοντας οριστικά το πρόβλημα.

Μπορεί να σας ενδιαφέρει :